Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

AFM banner icon

Fair Factory Manifest

"al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt …, bedenkt datzelve." (Filippenzen 4:8)

 1. Wij investeren in de fabrieksmatige verwerking van landbouwproducten in ontwikkelingslanden:

  • om kleinschalige boeren te verzekeren van een betrouwbaar afzetkanaal en van een betere prijs voor hun producten;
  • om werkzoekenden uit de regio de kans te geven op een baan;
  • om ontwikkelingslanden te helpen een eigen voedingsmiddelenindustrie op te bouwen;
  • om klanten een goed product te bieden dat traceerbaar is tot de boeren;
  • om een bescheiden financieel rendement te genereren voor onze investeerders.
 2. Wij zoeken daarbij partners die net als wij waarden-georiënteerd zijn en:

  • zichzelf beschouwen als een gelijkwaardig en verantwoordelijk lid van de grotere fabrieksgemeenschap, die bestaat uit boeren, fabrieksarbeiders, afnemers, toeleveranciers, ontwikkelingsorganisaties en financiers;
  • willen samenwerken vanuit een besef van wederzijdse afhankelijkheid;
  • het verlangen hebben om het leven van de zwakkeren in de gemeenschap te verbeteren;
  • zo min mogelijk schade willen aanbrengen aan de natuur en waar nodig de natuur willen helpen herstellen;
  • openheid en transparantie voorstaan.
 3. Wij maken ons als aandeelhouder in de fabriek sterk voor:

  • een gezamenlijke toekomstvisie voor de fabrieksgemeenschap, waarin allen de vruchten delen van de gezamenlijke inspanning;
  • het vertalen van deze toekomstvisie in concrete jaarplannen met meetbare doelen;
  • het instellen van een Fair Factory Council, waarin vertegenwoordigers uit de fabrieksgemeenschap worden uitgenodigd door de fabriekseigenaren om gezamenlijk de waarden, toekomstvisie en jaarplannen vast te stellen en te evalueren.

De Fair Factories

Een Fair Factory is er voor de héle gemeenschap. Door onze investering in een fabriek kunnen boeren, medewerkers en andere actoren in de keten hun inkomen verhogen.