Wat is het maatschappelijk rendement van het fonds?
De Fair Factories dragen bij aan de nationale voedselzekerheid (meer eigen productie in plaats van import, denk aan rijst), verwaarding van exportproducten die normaal gesproken niet of nauwelijks worden bewerkt (denk aan jute), grotere bestaanszekerheid voor boeren (de fabrieken zijn een vast en betrouwbaar afzetkanaal en betalen eerlijke prijzen), werkgelegenheid (banen in de fabrieken) en de opbouw van lokale kennis en kunde. Het maatschappelijk rendement wordt sterk vergroot door de samenwerking met Woord en Daad.

Wat is het financiële rendement van het fonds en wat is het risico?
Het fonds streeft naar behoud van het ingelegde kapitaal en mogelijk een klein ‘’plusje’’ na aftrek van alle kosten. De onzekerheid en de risico’s zijn echter dermate groot, dat een echte voorspelling heel moeilijk te maken is. Het rendement ontstaat bij verkoop van de deelnemingen in de bedrijven, na een periode (per bedrijf ) van gemiddeld zo’n zeven jaar. Als een bedrijf goed gegroeid is en winstgevend is, zal het rendement positief zijn. Is het bedrijf in moeilijk vaarwater terecht gekomen of zelfs omgevallen, dan zal het rendement negatief zijn. Om deze redenen raden wij af om vanwege financiële doelstellingen in het fonds te stappen.

Wat zijn de beheerkosten van het fonds?
De fondsbeheerder – Incluvest Management Services B.V. – werkt met een open begroting zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen dat alle kosten transparant worden doorbelast en dat er geen winstopslag (of latere winst-deelneming) wordt toegepast. De doelstelling is om de jaarlijkse beheerkosten onder de 5% van het gecommitteerde vermogen te houden. Op dit moment bedragen de kosten 3,5% .

Betaalt een investeerder kostenopslag?
Nee, er worden geen inlegkosten berekend.

Doet het fonds tussentijdse uitkeringen?
In principe niet. Eventuele winsten van een bedrijf worden binnen het bedrijf opnieuw geïnvesteerd. Waar dat niet nodig is, worden winstuitkeringen in eerste instantie gebruikt om de lopende fondskosten mee te dekken.

Ontvangt een investeerder jaarcijfers van het fonds?
Ja, en ook halfjaarcijfers. Daarnaast zijn er ook in tussentijdse berichten over hoe het met de bedrijven gaat en over mogelijke nieuwe investeringen. Ook organiseren we af en toe een informele bijeenkomst om één van de Fair Factory ondernemers te ontmoeten.

Heeft een investeerder inbreng in welk bedrijf wordt geïnvesteerd?
Nee, de selectie en beoordeling van de investeringen ligt bij de fondsbeheerder die zich bij zijn uiteindelijke beslissingen laat bijstaan door de Investeringscommissie.

Zijn er uitgebreide informatie beschikbaar over deelnemen in het fonds?
U kunt onze Fonds- en projectbrochure aanvragen via deze website. Daarnaast is er een set aan formele fondsdocumenten voor geïnteresseerde investeerders. Deze kunt u aanvragen bij Koert Jansen: k.jansen@incluvest.com.

Is er een koersrisico, aangezien het geld in lokale valuta wordt omgezet?
In de meeste gevallen gaan devaluatie van een lokale munt en de inflatie hand in hand. Per saldo hoeft er dan niets te veranderen aan de waardering van het bedrijf in euro’s gemeten. In specifieke situaties kan devaluatie een bedrijf echter wel degelijk parten spelen.

Als een investeerder tussentijds wil stoppen, zijn er dan mogelijkheden om de inleg terug te krijgen?
Nee, in principe staat het geld vast voor de hele periode (voor het huidige fonds nog 7-8 jaar).

Doet Fair Factory Development Fund nog meer dan alleen beheer van dit fonds en de bijbehorende fabrieken?
Nee, de enige activiteit van het fonds is het deelnemen in en helpen uitbouwen van de fabrieken. In samenwerking met Woord en Daad wordt gewerkt aan het versterken van de gemeenschap rondom de fabrieken, met in het bijzonder aandacht voor de boeren.

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons: info@fairfactoryfund.org. Wij beantwoorden uw vragen graag!